4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Seda ei kohaldata, kuna Iiri õiguse kohaselt ei ole abieluvararežiimi võimalik valida. Puudub kohustus abieluvaraleping registreerida ning puudub ka abieluvaralepingute register.