8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

2010. aasta registreeritud kooselu ja kooselupartnerite teatud õigusi ja kohustusi käsitleva seadusega (2010. aasta seadusega) luuakse Registreeritud Kooselu Registreerimise Kord (samasoolistele paaridele) (osad 1-14 ja osa 16 ning Kooselupartnerite Hüvitusmehhanism (samasoolistele ja erisoolistele paaridele) (osa 15), mida ei ole vaja registreerida. Abielupaaride puhul antakse registreeritud kooselu osalistele ning 2010. aasta seaduse kohaselt kooselupartneritena käsitatavatele paaridele rahalise toetuse ja varaga seoses märkimisväärsed õigused ja kaitse. Registreeritud kooselu puhul annab suhte lõppemine või ühe poole surm teisele poolele õiguse taotleda elatisraha maksmise (osa 5), vara (paragrahv 118) ja/või pensioni korrigeerimise otsust (paragrahv 121), ja/või kindlustatust surnud partneri pärandvarast (osa 8). Lisaks sellele sätestatakse 2010. aasta seaduse 4. osas registreeritud kooselu partneritele ühise elukoha kaitse, mis on sarnane mitteomava abikaasa õigustele perekonna elukoha suhtes (paragrahvid 27–42) – vt punkti 2.4 eespool. Ka kooselupartnerite õigused on ulatuslikud, tulenedes asjaolust, et registreeritud kooselu eksisteerib ja et puudub selle registreerimise nõue või süsteem. Kvalifitseeruva kooselusuhte (2010. aasta seaduse paragrahvi 172 määratluse kohaselt), annab suhte lõppemine või ühe poole surm teisele poolele õiguse taotleda elatisraha maksmise otsust (paragrahv 175), vara korrigeerimise otsust (paragrahv 174), pensioni korrigeerimise otsust (paragrahv 187), ja/või kindlustatust surnud partneri pärandvarast (paragrahv 194).