8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Varaühisuse kehtib ka registreeritud kooselude suhtes, välja arvatud kui partnerid valivad varalepingu (ja on neil võimalus valida oma varade lahusus nagu abielu puhul). Seadus 76/2016 kehtib ka registreeritud kooselude, seadusjärgse pärimise, sundosa, välistamise, kollatsiooni sätete ja perekondliku lepingu kohta. Paragrahv 21 (seadus 76/2016) sätestab, et seadusjärgset pärimist, registreeritud osa ja välistamist käsitlevaid punkte kohaldatakse ka registreeritud kooselu partnerite suhtes.