9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Pädevus on ainult kohtutel. Reeglina on Itaalia kohtutel pädevus juhul, kui kostja elukoht (isiku elukoht on koht, mille ümber tema äri ja huvid peamiselt koonduvad, tsiviilseadustiku paragrahv 43) või alaline elukoht (alaline elukoht on koht, kus isik tavaliselt elab, tsiviilseadustiku paragrahv 43) asub Itaalias (31. mai 1995. aasta seaduse nr 218 paragrahv 3).

Lisaks sellele on Itaalia kohtutel pädevus abielu tühisuse ja tühistamise, abielulahutuse ja abielu lõpetamisega seonduvates asjades juhul, kui üks abikaasadest on Itaalia kodanik või kui abielu sõlmiti Itaalias (31. mai 1995. aasta seaduse nr 218 paragrahv 32).