8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Läti õigus tunnistab abielu ainult heteroseksuaalsete paaride vahel. Registreeritud või registreerimata kooselu käsitlevad seadused puuduvad.