9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Kõik tsiviilõigusega seonduvad vaidlused lahendatakse kohtus. Neid arutab ringkonna-/linnakohus, välja arvatud küsimused, mida seaduse kohaselt arutab piirkonnakohus.

Kui varad jagatakse lahutusmenetluse käigus, on tavaliselt pädev selle ringkonna kohus, kus asub kostja tavaline elukoht (tsiviilmenetlusseadustiku paragrahvi 26 lõige 1).

Kui asjaomaste riikide vastastikustele suhetele kohaldatakse nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, määratakse Läti kohtute pädevus kooskõlas nimetatud määruse sätetega.