4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Leedus on olemas abieluvaralepingute register, mida haldab hüpoteegi keskamet.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registrisse kantakse andmed abieluvaralepingute ning vara jagamise kohta.

Registrisse tuleb kanda abieluvaralepingu sõlmimise kuupäev, üksikasjalikud andmed lepinguosaliste kohta, lepingu jõustamise kuupäev või tingimused, üksikasjad vara kohta, millele kohaldatava režiimi kohaselt abieluvaraleping kehtib ning kohaldatav abieluvararežiim (abieluvaralepingute registrit käsitlevate eeskirjade paragrahv 14).

Registrisse tuleb kanda kas ühisvara jagamist käsitlev leping või kohtuotsus, üksikasjad lepinguosaliste või nende isikute kohta, kelle vara kohtuotsuse alusel jagatakse, üksikasjad vara kohta, millele kinnitatud lepingut või varade jagamise kohtuotsust kohaldatakse ning kohaldatav abieluvararežiim abieluvaralepingute registrit käsitlevate eeskirjade paragrahv 15).

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Registri väljavõtteid on võimalik saada kirjalikult kas e-posti, kirja või muu kommunikatsioonivahendi teel, või isiklikult abieluvaralepingute registrit käsitlevate eeskirjade paragrahv 63).

Registri andmed antakse välja igaühele, kellel on andmete kasutamiseks mõistlik ja seaduslik põhjendus abieluvaralepingute registrit käsitlevate eeskirjade paragrahv 67).

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Abieluvaraleping ja selle muudatused on kolmandatele pooltele siduvad, kui need on Abieluvaralepingute Registris registreeritud. See reegel ei kehti, kui kolmas pool oli tehingu sõlmimise ajal abieluvaralepingust ja selle muudatustest teadlik (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.103 lõige 3).