5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Eeldatakse, et mõlemale abikaasale kuulub võrdne osa ühisvarast (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.117 lõige 1).

Enne abikaasade ühisvara jagamist tuleb esmalt määrata kindlaks, missugune vara on ühisvara ja missugune vara on kummagi abikaasa lahusvara. Ühisvara kasutatakse kõigepealt maksetähtajaga võlgade maksmiseks, mida nimetatud varast on lubatud maksta. Kui ühisvara bilanss on positiivne, jagatakse see abikaasade vahel võrdselt, välja arvatud tsiviilseadustikus osutatud juhtudel (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.118).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Pärast abielulahutust vastutavad abikaasad tekkinud võlgade eest kaasvõlgnikena.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Kui kohtus ühele abikaasale jäetud vara väärtus on suurem kui tema osa ühisvarast, peab see abikaasa teisele abikaasale maksma hüvitist (tsiviilseadustiku paragrahvi 3.117 lõige 3).