8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku sätted, mis käsitlevad kooselu ilma abielu registreerimiseta või registreeritud kooselu, ei ole veel jõustunud.