9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Leedu Vabariigi kohtutel on perekonnaasjades pädevus, kui vähemalt üks abikaasa on Leedu Vabariigi kodakondsusega või kodakondsuseta isik, kelle elukoht asub Leedu Vabariigis (Leedu Vabariigi tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 784 lõige 1). Kui mõlema abikaasa elukoht asub Leedu Vabariigis, tegeleb nende perekonnaasjadega üksnes Leedu Vabariigi kohus (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 784 lõige 2). Leedu Vabariigi kohus on perekonnaasjades pädev isegi siis, kui mõlemad abikaasad on välisriikide kodanikud, kuid elavad Leedu Vabariigis (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahvi 784 lõige 3).

Leedu Vabariigis asuva kinnisvaraga seotud asjadega tegelevad üksnes Leedu Vabariigi kohtud (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 786).

Kohtuasja arutatakse kostja elukoha ringkonnakohtus (tsiviilmenetlusseadustiku paragrahvid 26 ja 29).