5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Varasuhe lõppeb abielulahutusega (tsiviilseadustiku paragrahv 1441). Abielu lõppemise korral võtab kumbki abikaasa oma lahusvara, kui see mitterahalisena veel olemas on, või seda asendava vara tagasi oma valdusesse (tsiviilseadustiku paragrahv 1467).

Seejärel luuakse hüvituskonto, mille abil jälgitakse ühisvarast kummalegi abikaasale makstavaid ning abikaasadelt ühisvarasse makstavaid hüvitisi (tsiviilseadustiku paragrahv 1468).

Seejärel toimub varade jagamine (tsiviilseadustiku paragrahv 1475 jj). Kui sõbralikule kokkuleppele ei jõuta, lahendab pooltevahelise vaidluse kohus.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Ühel abikaasal eraldi tekkinud võlgade puhul võib nimetatud abikaasa vastu esitada hagi kogu võlasumma ulatuses. Teise abikaasa vastu võib hagi esitada poole võlasumma ulatuses, välja arvatud ühise ja üksiku vastutuse korral (tsiviilseadustiku paragrahvid 1482 ja 1483). Ühe abikaasa isikliku võla eest ei tohi esitada hagi teise abikaasa vastu.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Ei.