8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

9. juuli 2004. aasta seadus (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. no. 4946) teatavate partnerlussuhete õiguslike tagajärgede kohta jõustus 1. novembril 2004. aastal.
Partnerlusdeklaratsiooni sõlminud partnerid võivad oma kooselu varalised tagajärjed kindlaks määrata omavahelise kirjaliku lepinguga. Lepingu võib sõlmida igal ajal, samuti seda muuta. Lepingu sõlmimist või muutmist käsitlev teatis tuleb riigiprokuratuuri edastada kolme tööpäeva jooksul (2004. aasta seaduse paragrahv 6).

Lepingu puudumisel tulenevad partnerlusdeklaratsioonist siiski partneritevahelised õigused ja kohustused, mis on paljudes aspektides sarnased abikaasade omadele. Eespool nimetatud sätteid kohaldatakse üksnes partnerlusele, mis on deklareeritud käesoleva seaduse paragrahviga 3 kooskõlas (2004. aasta seaduse paragrahv 1). Registreerimata mitteabieluliste liitude vararežiimide kohta erisätted puuduvad.
2004. aasta seadust täiendati hiljuti 3. augusti 2010. aasta seadusega (Mém. P. 2190, Parl. Doc. no. 5904), mille paragrahvi 4 lõikes 1 tunnustatakse välisriigis sõlmitud partnerlusi, võimaldades neile nõnda Luksemburgis sõlmitud partnerlustega võrdväärsed hüved.