4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Notar peab registreerima abielulepingu hiljemalt 15 päeva pärast lepingu sõlmimist.

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Olemas on ainult üks register. See on justiitsministeeriumi hallatav riiklik register.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registreerida tuleb järgmine teave: abielulepingu sõlmimise fakt; toimingu kuupäev; lepinguosaliste andmed; poolte poolt omavaheliste varaliste suhete reguleerimiseks valitud abieluvararežiim.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Riiklikus registris sisalduvale teabele pääseb juurde iga taotleja. Registrile esitatakse lihtkirjalik taotlus ning ametlik vastus saadakse 10 päeva jooksul taotluse esitamisest. Notarid pääsevad registrile ligi võrgus ning saavad vastuse kohe.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Peamine mõju on, et kolmandatelt isikutelt (eriti võlausaldajatelt) eeldatakse teadlikkust abielulepingu olemasolust.