5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

See sõltub rakendatavast abieluvararežiimist. Kui lahutus/lahuselu on vaidlustatud, otsustab kohus, kuidas vara jagada. Kui seda ei vaidlustata, otsustavad abikaasad ise ning kohus peab selle kinnitama. Tsiviilkoodeksi artikkel 1333 sätestab, et ühisvara jagatakse, määrates kummalegi abikaasale pool ühisvarasse kuuluvatest varadest.

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

See sõltub rakendatavast abieluvararežiimist. Kui lahutus/lahuselu on vaidlustatud, otsustab kohus, kuidas vara jagada. Kui seda ei vaidlustada, otsustavad abikaasad ise ning kohus peab selle kinnitama. Tsiviilkoodeksi artikkel 1333 sätestab, et ühisvara jagamise korral määratakse kummalegi abikaasale pool ühisvarasse kuuluvatest kohustustest.

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Vara ühisuse režiimi raames peab kumbki abikaasadest hüvitama ühisusele selle, kui ta on kasutanud ühisvara omaenda võlgade tasumiseks (tsiviilkoodeksi artikli 1331 lõige 1). Kui abikaasa isiklikku vara on kasutatud ühise võla rahuldamiseks või ühisvarasse investeerimiseks, on tal õigus hüvitisele (tsiviilkoodeksi artikli 1331 lõige 2). Kõnealune hüvitamine teostatakse rahaeraldusega (tsiviilkoodeksi artikli 1331 lõige 3)