8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Äsja vastuvõetud kooselu seadus, Malta seaduste ptk 571, sätestab „tavalise, esmase, ühise kodu“ üksnes registreeritud kooselude puhul.

Ühe registreeritud partneri surma korral, kui ühine kodu oli kaasomandis, on üleelanul õigus seal elada oma eluaja jooksul või kuni ajani, mil ta astub abiellu, tsiviilkoosellu või muusse registreeritud koosellu.

Kui ühine kodu kuulus varem surnud registreeritud partnerile, on üleelanul õigus elada nimetatud kodus sellise arvu aastate jooksul, mis võrdub nende aastate arvuga, mille jooksul elukaaslased elasid koos, tingimusel et aastate arv ei ületa 15 aastat. Samal ajal sätestab seadus samuti, et üleelanul on elamisõigus „vita durante“ või kuni sellise ajani, mil ta astub abiellu, tsiviilkoosellu või muusse registreeritud koosellu.

Vallasvaraga seoses tekitab seadus ümberlükatava eelduse, et elukaaslastel on õigus võrdsele osale vallasvaras, mis on „tavalises, esmases, ühises kodus“’, mis omandati kooselu ajal.