4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Abieluvara registrit peetakse kohtusekretäri büroos. Abielulepingud tuleb registreerida kohtus, millel on territoriaaljurisdiktsioon abielu sõlmimise kohas. Kui abielu sõlmitakse väljaspool Madalmaid, tuleb registreerida abieluleping Haagi kohtu sekretäri juures.

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Registrisse kantakse ehtsa abielulepingut sisaldava dokumendi eksemplar.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Registriga võib tutvuda iga soovija, saades tasu eest ka abielulepingu koopia.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Abielu kestel sõlmitud lepingule võivad heausksed kolmandad isikud 14 päeva jooksul alates selle registrisse kandmisest vastuväiteid esitada (vt tsiviilkoodeksi) artiklit 1:120. Enne abielu sõlmimist sõlmitavatele ja registrisse kantavatele abielueelsetele lepingutele võib esitada vastuväiteid alates abiellumise kuupäevast.