5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Ühisvara režiim lõpetatakse lahutamisel (vt tsiviilkoodeksi artiklit 1:99). Põhimõtteliselt on kummalgi abikaasal õigus poolele varadest. Pärast ühisuse lõpetamist võib kumbki abikaasa taotleda oma rõivaste, ehete, kutse- ja ettevõtlusalase varustuse ning tema perekonnale kuuluvate paberite ja mälestusesemete tagastamist (vt tsiviilkoodeksi artiklit 1:101). Jaotamise võib määrata kindlaks lahutuslepingus või teeb seda kohus (vt tsiviilkoodeksi artiklit 3:185). Seda võib taotleda igal ajal (vt tsiviilkoodeksi artiklit 3:178). Abielulepingus sätestatud tasaarvelduskokkuleppe alusel tuleb lahutuse korral teha ka abikaasade vaheline tasaarveldus (rahalise hüvitamise vormis).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

Pärast lahutust jääb eksabikaasa vastutavaks kogu ühise võla eest, mida ta abielu kestel võttis. Teine eksabikaasa jääb pärast lahutust selle võla eest solidaarselt vastutavaks. Võlausaldaja võib nõuda seda võlga sisse ainult eksabikaasale eraldatud ühisvara osast. Võlga saab nõuda sisse ka selle võtnud endise abielupoole eravarast, kuid mitte teise abielupoole eravarast (vt tsiviilkoodeksi artiklit 1:102).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

Ühisvara võib jagada kas varade jagamise teel natuuras või makstes rahalist hüvitist. Jaotust võib taotleda igal ajal (vt tsiviilkoodeksi artiklit 3:178).