8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Eespool kirjeldatut kohaldatakse vajalike muudatustega registreeritud partnerite1 suhtes (vt tsiviilkoodeksi artikli 1:80 punkt a-g). Rahvusvahelise eraõiguse reeglid on oluliselt erinevad, sel teemal võib tutvuda järgmise allikaga

1. Madalmaades võivad nii erinevast soost kui samasoolised partnerid sõlmida abielu ja liituda registreeritud partnerluseks.

tsiviilkoodeks artiklid 10:70-10:85. Tsiviilkoodeks ei sisalda registreerimata koos elavaid partnereid reguleerivaid sätteid. Kooselupartnerid võivad siiski sõlmida kokkuleppeid kooselu lepinguna, mida üldjuhul sõlmitakse tõendatud dokumendina. Samuti teevad elukaaslased teineteise kasuks testamente.