4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Poolas ei ole abielulepingute registrit.

Riiklike kohturegistrite seaduse järgi peetakse ettevõtjate registrit. Seadus võimaldab abieluvararežiimi puudutava teabe hoidmist registris ettevõtjatena või äripartneritena registreeritud isikute kohta. Registris sisalduv teave on avalik. Seega on lepinguosalise abielulepingu sõlmimisest teavitamise kohustus täidetud teatise esitamisega abieluvararežiimi registreerimise kohta eespool nimetatud registris (vt punkt 3.1).