9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Juhtumitel, mille üle tehakse otsused vaieldavates menetlustes, on Poola kohtud abieluvara küsimustes ja abikaasade varalisi suhteid puudutavates küsimustes pädevad juhul, kui kostja alaline elukoht või elukoht on Poolas, või vastasel korral juhul, kui:

  • 1) mõlema abikaasa viimatine ühine alaline elukoht või ühine elukoht oli Poolas ning ühel abikaasadest on endiselt alaline elukoht või elukoht Poolas; või
  • 2) hagejast abikaasal oli alaline elukoht või elukoht Poolas vähemalt ühe aasta vältel vahetult enne menetluse algatamist; või
  • 3) hagejast abikaasa on Poola kodanik ja tal oli alaline elukoht või elukoht Poolas vähemalt kuue kuu vältel vahetult enne menetluse algatamist; või
  • 4) mõlemad abikaasad on Poola kodanikud.

Poola kohtutel on ainupädevus juhul, kui mõlemad abikaasad on Poola kodanikud ning elavad alaliselt Poolas (tsiviilmenetluse koodeksi artikkel 1103). Juhtumitel, mille üle tehakse otsused vaieldavates menetlustes, on Poola kohtud abieluvara küsimustes pädevad juhul, kui üks abikaasadest või üks abielluda kavatsevatest isikutest on Poola kodanik või välismaalane, kellel on alaline elukoht või elukoht Poolas või kavatseb abielluda Poolas. Vara ühisuse režiimi lõpetamisel ühisvara jagamisega seotud kaasused jäävad samuti Poola jurisdiktsiooni, kui ühisvara või oluline osa sellest asub Poolas (tsiviilmenetluse koodeksti artikkel 1106).