4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Tsiviilregistri büroodes hoitakse andmeid kohaldatava abieluvararežiimi kohta (tsiviilregistri koodeksi artikkel 180 ja järgmised sätted). Kui abikaasad sõlmivad abielulepingu enne abiellumist, tuleks see vastavasse tsiviilregistrisse kantaval abielutunnistusel ära nimetada (tsiviilregistri koodeks artikkel 190).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Lisaks üldnõuetele peab abielutunnistus sisaldama muu teabe seas ka märget selle kohta, kas abielu sõlmitakse abielulepinguga või ilma selleta, viidet vastavale aktile või dokumendile, mis sisaldab abieluvararežiimi andmeid ja abieluvararežiimi tüüpi, kui see on üks eespool nimetatutest (tsiviilregistri koodeks artikkel 181).

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Tsiviilregister on avalik.

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Kolmandad isikud saavad abielulepingule vastuväiteid esitada ainult juhul, kui see on registreeritud (tsiviilkoodeksi artikli 1711 lõige 1 ja tsiviilregistri koodeksi artikli 191 lõige 1).