8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Portugali õigus ei sisalda partnerite varalisi suhteid reguleerivaid erisätteid. Kohaldatakse üldisi võlaõiguse sätteid.