8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Registreeritud või registreerimata partnerlusi Rumeenia õigus ei tunnista ega reguleeri.