9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Väljaspool määruse 2201/2003 kohaldamisala on vastavalt Rumeenia rahvusvahelise eraõiguse seaduse nr 105/1992 rahvusvahelist jurisdiktsiooni käsitlevatele sätetele Rumeenia kohtutel ainupädevus abielude lahutamise, kehtetuks tunnistamise ja tühistamise asjades ning teistes abikaasade vahelistes vaidlustes (v.a asjades, mis seonduvad välisriigis asuva kinnisvaraga) juhul, kui hagi kuupäeval on mõlema abikaasa alaline elukoht Rumeenias (alalise elukoha all mõeldakse kohta, mida isik on deklareerinud enda peamise elukohana) ning kui üks neist on Rumeenia kodanik või kodakondsuseta isik. Samuti on Rumeenia kohtud pädevad menetlema Rumeenias asuva kinnisvaraga seonduvaid küsimusi.