4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Slovakkias puudub spetsiaalne abieluvaralepingute register. Ametlike dokumentidena koostatud lepingud tuleb registreerida ametlike dokumentide notarite keskregistris, mida haldab Slovakkia Vabariigi Notarite Koda. Ametlikku dokumenti omav isik saab seda kontrollida, vaadates notarite koja veebilehelt, kas ametlik dokument on väljastatud Slovakkia Vabariigis ning mis on selle koostanud notari nimi. Ametliku dokumendi sisu ei ole kättesaadav.