8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Slovaki õigus ei tunnusta registreeritud ega registreerimata kooselu.