9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Abielulahutuse, abielu kehtetuse või selle olemasolu kindlakstegemise korral on pädevus ringkonnakohtul, kelle ringkonnas asus abikaasade viimane ühine elukoht, juhul kui vähemalt üks abikaasadest ikka veel seal elab. Kui selline kohus puudub, on pädev kostja üldkohus, selle puudumisel hageja üldkohus (tsiviilmenetluse seadustiku paragrahv 88). Üldkohus on selle ringkonna kohus, kus asub kodaniku alaline elukoht, viimase puudumisel aga selle ringkonna kohus, kus kodanik viibib.

Abikaasade ühisvara või muu vara jagamise korral pärast abielulahutust või elukoha ühise üürimise lõpetamise korral on pädevus abielulahutuse üle otsustaval kohtul. Slovaki kohtul on abieluasjades rahvusvaheline pädevus juhul, kui vähemalt üks abikaasadest on Slovakkia Vabariigi kodanik. Kui kumbki abikaasa ei ole Slovakkia Vabariigi kodanik, on Slovakkia kohtul pädevus järgmistel juhtudel: