8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Kooselu on määratletud kui pikaajaline abielusuhtega sarnane suhe kahe heteroseksuaalse partneri vahel, kes võiksid soovi korral abielluda. See tähendab, et nende võimaliku abielu ees ei tohi olla juriidilisi takistusi. Kooselupartnerite vararežiim on samaväärne abikaasade abieluvararežiimiga. Seega moodustub ühisvara samamoodi kui abielupaaridel. Heteroseksuaalsetel partneritel ei ole registreerimine võimalik. Kuna on peaaegu võimatu määratleda, millal muutub suhe pikaajaliseks, loetakse ühisvaraks kõik partnerite poolt kooselu alustamisest alates omandatud varad juhtudel, kui nende võimaliku abielu ees ei oleks juriidilisi takistusi.

Homoseksuaalsed partnerid võivad liituda registreeritud partnerlusse, millel on partnerite varalistele suhetele samad tagajärjed kui abielul (samasooliste tsiviilpartnerluse registreerimise seadus).