9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Üldiste jurisdiktsioonireeglite kohaselt on Sloveenia kohtutel rahvusvaheline pädevus sellistes abieluvara puudutavates vaidlustes, milles kostja on Sloveenia Vabariigi alaline elanik. Kui kostjal ei ole alalist elukohta üheski teises riigis, võib jurisdiktsiooni aluseks olla ka tema ajutine elukoht Sloveenias (rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seotud menetlusõiguse seaduse artikkel 48). Kui vaidlused abieluvara üle puudutavad Sloveenia Vabariigis asuvat vara, on Sloveenia kohtul pädevus isegi juhul, kui kostja ei ole Sloveenia Vabariigi elanik. Kui enamik varast asub Sloveenia Vabariigis ja ülejäänu asub välisriigis, võib kohus otsustada välisriigis asuva vara suhtes ainult juhul, kui ta teeb otsuse Sloveenia Vabariigis asuva vara suhtes ning ainult juhul, kui kostja sellega nõustub (rahvusvahelise eraõiguse ja sellega seotud menetlusõiguse seaduse artikkel 67).