4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Abieluvararežiim ja kõik sellemuudatused tuleb registreerida, et see muutuks kolmandatele isikutele siduvaks

4.1. Kas teie riigis on üks või mitu abieluvararegistrit? Kus?

Hispaanias on mitu tsiviilregistrit. Abielu ja iga abieluvaraleping peab olema registreeritud abikaasade püsiva elukoha tsiviilregistris (CCartikkel 1333, LRCartiklid 69 ja70). Kohustuslik on üksnes abielu registreerimine (LRC artikkel 71).

4.2. Millised dokumendid registreeritakse? Milline informatsioon registreeritakse?

Abieluvaralepingud, mis on sõlmitud enne abielu ja abielu ajal, kui need muudavad abieluvararežiimi, tuleb registreerida (vastasel juhul ei kehti need kolmandate isikute suhtes), ning lahkumineku või lahutuse otsused tuleb samuti registreerida (LRC artikkel 77). Asjast huvitatud osapooled saavad registreerimise tõendusena tsiviilregistrist tõendi (LRC artikkel 75 ). Praktikas kasutatakse ka teist dokumenti Libro de Familia (perekonna raamat), milles dokumenteeritakse üksikasjalik teave abielu, laste sündimise jmt kohta.

4.3. Kuidas pääseda ligi registris olevale informatsioonile ja kes sellele ligi pääseb?

Registrisse kantud teave on avalik (LRC artikkel 6 ), kuid andmekaitse alustele andmetele on juurdepääs vaid asjast huvitatud osapooltel või nende pärijatel ( andmekaitseseadus nr 15/1999).

4.4. Milline on registreerimise õiguslik mõju (kehtivus, õiguste kaitse kellegi vastu)?

Registreerimise õiguslik tagajärg on selle teabe siduvaks muutumine kolmandatele isikutele (LRC artikkel 70).