7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

Ei.