8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Hispaanias puudub materiaalõiguses ja rahvusvahelises eraõiguses registreeritud elukaaslaste kohta ühtne regulatsioon. Mõnel autonoomsel piirkonnal on oma regulatsioonid.

Kooselu võib olla nii homoseksuaalne kui heteroseksuaalne, registreeritud või registreerimata. Ühtne riiklik regulatsioon puudub.

Andaluusias , Aragónis, Astuurias,BaleaaridelKanaari saartel ja Kantaabrias sisaldab kooselu kohta käiv õigus ka sätteid kooselu registri olemasolu kohta.

Kataloonia on sätestanud kohaliku omavalituse juures tegutsevate registrite olemasolu. Kooselu tuleb tõendada ametliku dokumendiga t.

Extremadura s, Madriidis, Navarras, BaskimaalValencias, Kastilla-La Mancha’s ja Kastillas puudub eriregulatsioon kooselu kohta; see on hõlmatud kooselu registrite sätetega.

Kooselu registrid ei ole reguleeritud mitte riiklikul, vaid (autonoomse) piirkonna tasandil, erisätted on olemas vaidAndaluusiasAragónis,AstuuriasBaleaaridel,Kanaari saartel, Kastilla-La Mancha’s,Kastillas, Extremaduras,Galicias, Madriidis, Baskimaal ja Valencias, kus on ühtlasi de facto olemas ka õigussätted kooselu kohta.

Iga autonoomne piirkond reguleerib registrit erinevalt ja registreerimise tagajärjed võivad erineda olles vaid deklaratiivsed kuni omades praktikas abieluga võrdset staatust. Mõnes piirkonnas sellist piirkondlikku registrit ei ole.

Registreerimata abieluväliste elukaaslaste vara kohta puuduvad erisätted ja isegi registreeritud kooselude puhul määravad elukaaslased oma vararežiimi (kui seadusega ei ole sätestatud teisiti), võimalusega valida abieluga regulatsiooniga analoogse regulatsiooni. Juhul, kui puudub leping või erisätted, kohaldatakse võlaõiguse ja asjaõiguse üldsätteid.

Kui ei ole teisiti sätestatud, siis kuulub kodu selle omanikule, väljaarvatud laste või huvide kaitse vajadusel, mille puhul otsustab kohus.