7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

Rootsi õiguse kohaselt ei kohaldata rahvusvaheliste paaridele erilist vararežiimi.