9 Milline on pädev asutus vaidluste ja muude juriidiliste küsimuste korral?

Taas on tegemist kahe erineva õigusraamistikuga (vt küsimust 1.1). Põhjamaade vaheliste eeskirjade paragrahv 8 kohaselt hindab vara jagamise taotlust selle lepinguosalise riigi pädev asutus, kus on käimas abikaasade abielulahutus või lahuselu. Kooskõlas seaduse (1990:272) paragrahviga 2 on Rootsi kohtutel pädevus ka sellistes abieluvara käsitlevates vaidlustes, mis on seotud Rootsis toimuva abielulahutusega. Lisaks sellele on Rootsi kohtul pädevus juhul, kui kostja alaline elukoht asub Rootsis, kui hageja alaline elukoht asub Rootsis ning abieluvarale kohaldatakse Rootsi õigust, kui küsimus on seotud Rootsis asuva varaga või kui kostja on nõustunud asja arutamisega Rootsis. Pädev kohus on kostja alalise elukoha ringkonnakohus. Juhul kui Rootsi jurisdiktsiooni alla kuuluvas kohtuasjas pädev kohus puudub, võib kohtuvaidluse seaduse (1990:272) paragrahv 18 kohaselt esitada Stockholmi ringkonnakohtusse.