4 Kas abieluvararežiimi võib registreerida või on registreerimine kohustuslik?

Inglismaa/Wales

Abielulepinguid ei pea registreerima.

Šotimaa

Ei. Spetsiaalseid abieluvara registreid ei ole.