7 Kas teie siseriiklikus seadusandluses nähakse ette eraldi abieluvararežiim erinevast rahvusest abikaasadele?

Inglismaa/Wales

Ei.

Šotimaa

Ei.