8 Milliseid sätteid kohaldatakse vara suhtes registreeritud partnerluse puhul ja registreerimata partnerluse puhul?

Inglismaa/Wales

Ühendkuningriigis võivad samasoolised paarid vormistada oma suhte ametlikult, sõlmides tsiviilpartnerluse (vt 2004. aasta tsiviilpartnerluse seadus). Õiguslikud tagajärjed on sisuliselt samad kui abielul (k.a kaashüvitis) ning tsiviilpartnerlust on õigustatult nimetatud "abieluks igas muus mõttes peale nimetuse".

Spetsiaalset režiimi koos elavate, kuid suhet ametlikult mitte sõlminud paaride jaoks (keda tavaliselt nimetatakse "elukaaslasteks") ei ole ning seega tuginevad nad üldisele õigusele ja eriti konstruktiivsele eestkostele (constructive trust) (vt eelkõige kaasust Jones v. Kernott [2011] UKSC 53). On siiski oluline märkida, et kohtutel on märkimisväärne kaalutlusõigus 1989. aasta lasteseaduse lisa 1 tähenduses lastega seotud korralduste tegemiseks ("rahalised eraldised laste heaks"), k.a kindlasummaliste maksete ja varade üleminekute kohta.

Šotimaa

Samasooliste inimeste registreeritud tsiviilpartnerlusi käsitlevad reeglid on samad kui abielu puhul (vt 2004. aasta tsiviilpartnerlusseaduse 3. osa).

Mehe ja naisena kooselavate, kuid mitte abiellunud paaride (või tsiviilpartneritena koos elavate registreerimata partnerite) puhul kehtivad nende suhte vältel eespool seoses abielupaaride paaride puhul kirjeldatutega samad reeglid, kuid lahkumineku ja surmaga seotud reeglid on erinevad. Abieluvara võrdse jagamise põhimõtet lahkuminekul ei ole, nagu ka elusoleva partneri fikseeritud eesõigusi või kaitstud seadusjärgset osa partneri surma korral. Kooselupartner võib siiski taotleda kohtult lahkuminekul rahalist eraldist (mis on mõeldud peamiselt kooselu vältel antud panuse või kogetud halvemuse läbi põhjustatud ebaõigluse heastamiseks) ning teise partneri surma korral kohtu äranägemisel määratavat eraldist (vt 2006. aasta perekonnaseaduse (Šotimaa) paragrahve 25 kuni 29).