1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Avioliiton henkikohtaiset oikeusvaikutukset määräytyvät avioliiton solmimishetkellä sovellettavan lain mukaan, jos puolisot eivät ole sovellettavasta laisa toisin määränneet (§ 19 Internationales Privatrechts-Gesetz, IPRG). Avioliiton solmimishetkellä sovellettava laki määräytyy viimeisen yhteisen henkilöstatuutin (=kansalaisuuden) mukaan, mikäli ainakin toinen puolisoista on sen säilyttänyt (§ 18 para 1 Z 1 IPRG). Muussa tapauksessa sovelletaan sen valtion lakia, jossa kumpikin puoliso asuu, tai ellei tämä ole mahdollista, sen valtion lakia, jossa kummallakin aviopuolisolla oli viimeinen yhteinen asuipaikka edellyttäen, toisella puolisoista on edelleen asuinpaikka siellä  (§ 18 para 1 Z 2 IPRG). Mikäli puolisoilla ei ole koskaan ollut yhteistä henkilöstatuuttia eikä yhteistä vakiintunutta asuinpaikkaa, avioliiton henkilökohtaisiin oikeusvaikutuksiin sovelletaan sen valtion lakia, johon puolisoilla on vahvin liittymä (§ 1 IPRG).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat vapaasti valita aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavan lain. Mikäli lainvalinta ei ole ristiriidassa Itävallan oikeusjärjestyksessä noudatettavan ordre public –periaatteen kanssa,  (§ 6 IPRG), puolisot voivat tehdä tämän valinnan rajoituksetta – sovellettavaksi valitulla lailla ei tarvitse olla minkäänlaista liittymää avioliittoon. Lainvalinnasta on ilmoitettava nimenomaisesti (§ 19 IPRG).