4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Itävallassa ei ole erityistä rekisteriä avioehtosopimuksille tai muille puolisoiden sopimuksille, eikä sellaisten sopimusten rekisteröintivelvollisuutta. Yrittäjien puolisot voivat vaatia avioehtosopimuksen kirjaamista kaupparekisteriin, jotta he voivat puolustaa oikeuksiaan yhtiön velkojia vastaan (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).