6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Jos omaisuuden erillisyysperiaate oli voimassa avioliiton aikana, se jatkuu myös puolison kuollessa. Eloonjääneellä puolisolla on perintöoikeus ensiksi kuolleen puolison jälkeen ja oikeus esittää vaatimus ennakkoperinnön johdosta. Puolison perintöoikeuden piiriin kuuluu koti-irtaimisto ja puolison oikeus asua ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen puolisoiden yhteisenä kotina käytetyssä asunnossa (§ 758 ABGB).

Jos puolisot olivat sopineet omaisuuden yhteisyyden järjestelmän soveltamisesta heidän aviovarallisuussuhteisiinsa avioliiton aikana, yhteisestä omaisuudesta vähennetään ensin velat ja loppuosa jaetaan sovittuihin osiin tai epäselvissä tapauksissa kahtia. Eloonjäänyt puoliso saa pesän säästöstä puolet, toinen puoli pesän säästöstä kuuluu ensiksi kuolleen puolison jäämistöön.

Jos puolisot ovat sopineet omaisuuden yhteisyyden järjestelmästä kuoleman varalta, pesän säästöstä puolet kuuluu eloonjääneelle puolisolle ja puolet ensiksi kuolleen puolison jäämistöön kuten edellä on kohdassa 3.1. todettu.