9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Omaisuuden ositus avioeron jälkeen kohtien §§ 81et seq EheG ja §§ 24et seq EPG mukaisesti kuuluu riidattomiin avioliittokysymyksiin. Itävaltalaisilla tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta näissä kysymyksissä, jos puolisolla/kumppanilla on Itävallan kansalaisuus tai hän asuu maassa pysyvästi (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Toimivalta on sillä paikallisella tuomioistuimella (§ 104a JN), jonka toimialueella puolisot/kumppanit viimeksi asuivat yhdessä, tai toissijaisesti vastaajan asuinpaikan tuomioistuimella (§§ 114a para 1 sekä 76 para 1 JN). Jos avioerokäsittely on jo vireillä jossain tuomioistuimessa ja kuulemiset ensimmäisessä oikeusasteessa ovat kesken, tällä tuomioistuimella on toimivalta myös aviopuolisoiden omaisuuden osituksessa (§§ 114a para 3 sekä 76 para 1 JN).