5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Avio-omaisuuden hallintatapaa koskeva järjestely purkautuu, jolloin avio-omaisuus selvitetään ja ositetaan. Se riippuu sovellettavasta avio-omaisuuden hallintatavasta.

Lakisääteisen järjestelyn purkamisessa yhteiseen omaisuuteen kuuluvat varat siirtyvät automaattisesti “yhteiselon jälkeiseen” yhteisomistukseen, jolloin ennen omaisuuden selvitystä ja jakamista sovelletaan yhteisomistusta koskevan yleislain sääntöjä (Art. 577-2 CC). Avio-omaisuuden selvitystä ja lopullista ositusta varten on määritettävä tarkalleen kolme erillistä omaisuutta (ks. kysymys 2.1.) (Art. 1427 - 1449 CC).

Omaisuuden yleisen yhteisomistajuuden purkamisessa yhteiseen omaisuuteen kuuluvat varat siirtyvät myös automaattisesti “yhteiselon jälkeiseen” yhteisomistukseen.

Omaisuuden jakamiseen perustuvan järjestelyn purkautuessa pelkästään yhteiset varat täytyy selvittää/osittaa.

Tämän nojalla oikeudenkäyntilaki määrittää lakisääteiset säännöt (oikeudelliseen) selvitykseen/jakamiseen (Art. 1205 - 1224 C. Jud. [Code judiciaire = oikeudenkäyntilaki]).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Se riippuu velkojen luonteesta. Kumpikin puoliso vastaa erikseen omista veloistaan, jotka jäävät jäljelle avio-omaisuuden osituksen jälkeen. Puolisot vastaavat yhdessä yhteisistä veloista, jotka jäävät jäljelle avio-omaisuuden osituksen jälkeen (Art. 1439 - 1441 CC).

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Ei, jolleivät puolisot ole avioehtosopimuksessaan määrittäneet tasausvaatimusta ja siihen liittyviä yksityiskohtia.