8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Rekisteröidyissä parisuhteissa (Belgian laissa: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) kumpikin kumppani säilyttää varallisuuden, jonka hän voi todistaa omistavansa. Jakamaton omaisuus syntyy varallisuudesta, jonka omistajuutta kumpikaan kumppani ei voi todistaa (Art. 1478 CC). Rekisteröimättömissä parisuhteissa (Belgian laissa: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) kumppaneilla on vain kaksi erillistä omaisuutta.

Rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen avoliittoa varten ottamista lainoista myös toinen osapuoli on solidaarisesti yhteisvastuullinen (Art. 1477 CC). Näin ei ole rekisteröimättömässä parisuhteessa.

Toisen osapuolen kuollessa rekisteröidyn parisuhteen eloon jäävä kumppani saa nautintaoikeuden perheen yhteisenä asuntona toimineeseen kiinteään omaisuuteen ja kotitalousvarallisuuteen (Art. 745octies CC). Näin ei ole rekisteröimättömässä parisuhteessa.

Rekisteröidyt parit voivat säännellä parisuhdettaan sopimuksella. Artiklan 1478 in fine CC mukaan kyseiset sopimukset on laadittava notaarin vahvistamalla asiakirjalla.