1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden välisiä varallisuusoikeudellisia suhteita säädellään sillä lainsäädännöllä, jota sovelletaan heidän henkilösuhteisiinsa. Puolisoiden välisiä henkilösuhteita säädellään heitä molempia koskevalla kansallisella lainsäädännöllä. Mikäli puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, henkilösuhteita säädellään heidän yhteisenä vakituisena asuinpaikkanaan olevan valtion lainsäädännöllä. Jos sellaista ei ole, henkilösuhteita säädellään sellaisen valtion lainsäädännöllä, johon molemmilla puolisoilla on läheisimmät suhteet (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun säädöksen (CPIL) 79 pykälä).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat valita varallisuusoikeudellisten suhteidensa säätelyyn sovellettavan lainsäädännön, jos tämä sallitaan kohdassa 1.1 mainitussa laissa (CPIL:n 79 pykälä). Bulgarian lainsäädännön perusteella vastaava lainvalinta on sallittua. Lainvalintasopimuksen on oltava kirjallisessa muodossa, ja (tulevien) puolisoiden on päivättävä ja allekirjoitettava sopimus. Valittu laki säätelee sopimuksen pätevyyttä (CPIL:n 80 pykälä).