4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Varallisuussuhde on rekisteröitävä.

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Rekisterivirastolla on sähköinen keskusrekisteri (perhelain 19 pykälä).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Avioehtosopimukset ja sovellettava aviovarallisuussuhde on rekisteröitävä.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Rekisteri on julkinen. Rekisteri perii antamistaan suosituksista ja todistuksista ministerineuvoston hyväksymän hinnaston mukaisen maksun (perhelain 19 pykälän 4 momentti).

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Kolmansien osapuolten osalta sovelletaan lakisääteistä yhteisen omaisuuden varallisuussuhdetta, mikäli muita varallisuussuhteita ei ole rekisteröity (perhelain 20 pykälä).