6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Mikäli jompikumpi puolisoista kuolee, aviovarallisuussuhde loppuu. Jos varallisuussuhteena sovelletaan yhteistä omaisuutta, yhteinen omaisuus ositetaan kohdassa 5.1 annettujen periaatteiden perusteella. Eloonjäänyt puoliso saa oman osuutensa. Loput yhteisestä omaisuudesta menee kuolleen puolison kuolinpesään, joka ositetaan perintölain säännösten perusteella. Kyseisen lain perusteella eloonjäänyt puoliso perii osan, joka vastaa kunkin lapsen osuutta. Mikäli kuolleen puolison lapset ovat jo kuolleet tai eivät muuten voi periä, heidän jälkeläisensä saavat perintöoikeuden (perintölain 10 pykälä).

Jos puoliso perii yhdessä ylenevässä polvessa olevien perillisten tai kuolleen veljien ja siskojen tai heidän jälkeläistensä kanssa, hän saa puolet kuolinpesästä, mikäli se jaetaan ennen kymmenen avioliittovuoden täyttymistä. Muussa tapauksessa hän saa kaksi kolmasosaa perinnöstä. Jos puoliso perii yhdessä ylenevässä polvessa olevien perillisten ja kuolleen veljien ja siskojen tai heidän jälkeläistensä kanssa, hän saa ensimmäisessä tapauksessa (ennen kymmenen avioliittovuoden täyttymistä) yhden kolmasosan perinnöstä ja jälkimmäisessä tapauksessa puolet perinnöstä. Jos muita perillisiä ei ole, puoliso perii koko omaisuuden (perintölain 9 pykälä).