9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Bulgarialaisilla tuomioistuimilla on tuomiovalta avioliittoa koskevissa asioissa, jos jompikumpi puoliso on Bulgarian kansalainen tai asuu vakinaisesti Bulgariassa. Saman CPIL:n 7 pykälän perusteella Bulgarian tuomioistuimilla on toimivalta puolisoiden välisiä henkilö- ja varallisuussuhteita koskevissa tapauksissa.

Toimivaltaisena käräjäoikeutena on sen alueen tuomioistuin, jossa vastaajan vakinainen asuinpaikka sijaitsee (siviiliprosessilain 105 pykälä).