1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Aviovarallisuusjärjestelmiin sovelletaan sen valtion lakia, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat. Jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, sovelletaan näiden yhteiseksi pysyväksi asuinpaikaksi valitun valtion lakia. Jos puolisoilla on eri kansalaisuudet tai heillä ei ole yhteistä pysyvää asuinpaikkaa, sovelletaan sen valtion lakia, joka on ollut heidän viimeisimpänä yhteisenä asuinpaikkanaan. Mikäli sovellettavaa lakia ei voida määrittää näiden sääntöjen perusteella, sovelletaan Kroatian lakia (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 36 pykälä).

Sopimusperusteisiin aviovarallisuusjärjestelmiin sovellettavaksi laiksi on katsottava se laki, jota sovellettiin lakisääteiseen aviovarallisuusjärjestelmään puolisoiden välisen sopimuksen tekohetkellä.

Kroatian tasavalta ei ole allekirjoittanut vuonna 1978 tehtyä Haagin yleissopimusta aviovarallisuussuhteisiin sovellettavasta laista.

Mongolian, Puolan, Romanian, Slovakian tasavallan, Tšekin tasavallan, Unkarin ja Venäjän federaation kanssa on tehty kansainvälistä oikeusapua koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, joissa määritetään aviovarallisuussuhteisiin sovellettavat lainvalintasäännöt (lisätietoja saatavilla osoitteessa http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Kroatian laissa ei sinänsä säädetä sovellettavan lain valinnasta, eli jos molemmat puolisot ovat Kroatian kansalaisia, kyseisenlaista valintaa ei voi tehdä. Mikäli toinen puolisoista kuitenkin on jonkin muun valtion kansalainen ja mikäli puolisoiden varallisuusoikeudellisiin suhteisiin alun perin sovelletussa laissa (laki, jotta sovellettiin puolisojen välisen sopimuksen tekohetkellä) sallitaan kyseisenlainen valinta, puolisot voivat valita sovellettavan lain (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 37 pykälä) sillä edellytyksellä, että sovellettava laki ei ole ristiriidassa Kroatian tasavallan julkisen politiikan (perustuslaki) kanssa (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 4 pykälä).