4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Kroatian lain nojalla aviovarallisuussopimuksen rekisteröiminen ei ole pakollista.