5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Molemmilla puolisoilla on oikeus esittää tuomioistuimelle vaade omaisuuden jakamisesta avioliiton päättymisen jälkeen (mikäli kyseessä on avioero) tai avioliiton aikana. Puolisot voivat myös sopia yhteisen omaisuuden jakamisesta. Mikäli jaosta syntyy erimielisyyttä, tuomioistuin tekee päätöksen siviiliprosessia koskevien säädösten mukaisesti. Elleivät puolisot ole muuta sopineet, heidän yhteinen omaisuutensa jaetaan tasan. Yhteiseen omaisuuteen sisältyvä kiinteä omaisuus voidaan jakaa vastaavan arvon mukaan (mikäli kiinteistökohteita on useita), jakamalla tontti geometrisesti, siviilioikeudellisella päättämisellä (omaisuuden myyminen ja tuottojen jako), suorittamalla maksu tai antamalla asumisoikeus. Yhteiseen omaisuuteen sisältyvä irtain omaisuus voidaan jakaa vastaavan arvon mukaan (mikäli omaisuus jakautuu useisiin kohteisiin), siviilioikeudellisella päättämisellä, suorittamalla maksu tai suorittamalla fyysinen jako.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Avioeron jälkeisen, olemassa olevia velkoja koskevan puolisoiden maksuvelvollisuuden osalta noudatetaan kohdassa 2.6 kuvattuja sääntöjä.